Program

Uppdateras snart

Keynote

Lilas Ali

Titel: Personcentrerad vård från filosofi till praktik

Andreas Lann

Titel: Från tvång till mer delaktighet

Mikaela Javinger

brukarspecialist, psykiatridebattör och skribent

Titel: Personcentrering i psykiatrin ur patientperspektiv - möten och bemötande som bidrar till återhämtning kontra hierarkier och vårdkulturer som skadar ända in i själen

Linda Zetterström

Titel: Akutlappar - att skapa mellanmänskliga möten, kreativitet och reflektion inom heldygnsvården