Kontakt

Elisabet Norlin Rehnmark

Anmälan/Hotell

elisabet@umea-congress.se

090-70 60 38

Britt-Marie Lindgren

Jenny Karlsson

Utställar/Sponsoransvarig

jenny.karlsson@psykriks.se

070-2352728