Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor
hälsar välkommen till Årskonferens 2019!

Den 11 - 12 april 2019, på Aula Nordica i Umeå


Temat för årets konferens är: Psykiatrisk Omvårdnad och Personcentrerad vård

 Årskonferensen 2019 är en tvådagarskonferens som berör sjuksköterskor i psykiatrisk vård och andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med psykisk ohälsa.

Årets konferens syftar till att erbjuda sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och närliggande områden tillgång till nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter av psykiatrisk omvårdnad och personcentrerad vård. Brukarperspektivet är återkommande en viktig del av våra konferenser då vi tillsammans har en unik möjlighet att definiera vilka områden som behöver utvecklas med hjälp av såväl forsknings- och utvecklingsarbeten som samverkan i och omkring den psykiatriska vården. Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl forskande som kliniskt verksamma psykiatrisjuksköterskor från hela Sverige att tillsammans öka kunskapen om psykiatrisk omvårdnad.

Välkomna till en spännande konferens i Umeå den 11-12 april 2019.

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, PRF
psykriks.se

Om du är intresserad av att vara sponsor för konferensen eller vill ställa ut vänligen kontakta
Jenny Karlsson på e-mail eller 070-2352728