Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor hälsar dig välkommen att medverka vid PRFs Årskonferens 2019. 

Årets tema är: Psykiatrisk Omvårdnad och Personcentrerad vård 

Vid PRFs årskonferens har Du/Ni möjlighet att sprida Din/Er kunskap från verksamhetsnära kvalitetsarbete och/eller forskning till kollegor runt om i Sverige!  

Konferensens målsättning är att den ska vara aktuell både för den kliniskt verksamma och för den forskande psykiatrisjuksköterskan. Alla abstrakt som anknyter till årets konferenstema Psykiatrisk Omvårdnad och Personcentrerad vård välkomnas.  

Inskickade abstrakt kommer att genomgå ett ”Peer review” - förfarande och om Ditt/Ert abstrakt accepteras kommer Du/Ni att ha 15 minuter för presentation 5 minuter för frågor till förfogande vid konferensen. Du/ni kan också välja att istället bidra med poster eller workshop. Skicka in Ditt/Ert abstrakt senast 1 februari förlängt till 8 februari2019. 

Medverkan med konferensbidrag vid en nationell konferens i psykiatrisk omvårdnad är en merit att värna om i dessa tider då specialistsjuksköterskans kompetens ifrågasätts från flera olika håll. PRF finansierar halva konferensavgiften för en medverkande per presentation. 

Ett pris kommer att delas ut för bästa poster. Vinsten är 3000kr.

Abstrakt på svenska ska omfatta max 250 ord (exkl. titel och författarinformation). 
Titel: 
Författare, titel, arbetsplats: 
□ Poster 
□ Workshop 
□ Muntlig presentation 
Föredragshållare, titel, arbetsplats: 
Kontaktuppgifter – e-post: 
Abstrakt (max 250 ord) som innehåller syfte, metod och resultat. 

Abstraktet skickas till henrika.jormfeldt@psykriks.se